KONKURS za izbor nastavnika i saradnika
Objavljeno: 2. nov 2017. | Kategorija: Konkursi | Pogledano: 345 puta
 
Na osnovu Odluka Senata Univerziteta broj: 101-2135/17 i broj: 101-2136/17 od 26. 10. 2017. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru, raspisuje KONKURS za izbor nastavnika i saradnika na fakultetima- organizacionim jedinicama  Univerziteta  „Džemal Bijedić" u Mostaru.

KONKURS ZA IZBOR NASTAVNIKA I SARADNIKA UNMO-NOVEMBAR 2017 -WEB STRANICA.pdf
(635,77 KB)