KONKURS za izbor nastavnika i saradnika
Objavljeno: 3. okt 2017. | Kategorija: Konkursi | Pogledano: 657 puta
Na osnovu Odluke Senata Univerziteta broj: : 101-2080/17  i broj:101-2081/17 od 2. 10. 2017.   godine, Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru, raspisuje K O N K U R S za izbor nastavnika i saradnika na fakultetima-organizacionim jedinicama Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru.
Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni avaz".
KONKURS ZA WEB STRANICU oktobar 2017 .pdf
(647,29 KB)