KONKURS za izbor dekana Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Objavljeno: 5. okt 2017. | Kategorija: Konkursi | Pogledano: 343 puta
Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru broj:210-2-544/17 od 5.10.2017. godine, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje KONKURS za izbor dekana Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru na period od četiri godine.

Konkurs za izbor dekana FHN-Oktobar 2017.pdf
(347,77 KB)